VMUG Bulgaria Meeting 2019.3, Telelink Business Services, четвъртък, 17. октомври 2019

19:00 - 19:10 Telelink Business Services in a nutshell, Ognyan Yuskeseliev, Telelink Business Services
19:10 - 19:40 vSphere Web Client, Tihomir Mateev, VMware Bulgaria
19:40 - 20:40 Kubernetes on vSphere & vSAN, Cormak Hogan, VMware
20:40 - 21:30 Networking, Drinks & Snacks

VMUG Bulgaria Meeting 2019.3

#ЖадниЗаЗнание: Успехът е пред теб!

#ЖадниЗаЗнание: Успехът е пред теб!

четвъртък 21. ноември 2019
РазГовори: Откри ли себе си?
понеделник 21. октомври 2019
IT Team Leads: Growing a Leader
вторник 19. ноември 2019
BETAPITCH Sofia vol.8
петък 22. ноември 2019
Getting Started with Ansible
четвъртък 07. ноември 2019
Capturing SurvivalBG’s Closure Brunch
събота 02. ноември 2019
FMI Club: Software Engineer 101
вторник 12. ноември 2019
Намери повече събития около вас
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега