По-здрави без токсична химия I среща дискусия, bul. "General Eduard I. Totleben" 31, сряда, 13. февруари 2019

Среща дискусия за ефектите на битовата химия върху човешкото здраве.

По-здрави без токсична химия I среща дискусия

Намери повече събития около вас
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега