Създадено Производствено предприятие "Успех" - Варна, България, сряда, 01. март 2056

“Успех Елком ССБ” ЕООД Варна е създаден през 1956 година като социално производствено предприятие за хора с увредено зрение.

Създадено Производствено предприятие "Успех" - Варна

Намери повече събития около вас
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега