Алумни панел 2.0, Мултифункционална (Актова) зала, четвъртък, 19. декември 2019

Панел от бивши МГ възпитаници, чакащи вашите въпроси!

Алумни панел 2.0

Намери повече събития около вас
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега